Darum lokalråd har holdt møde med Teknik & Byggeudvalget

- og direktør for udvalget Erik Jespersen

Et meget vigtigt punkt på dagsordenen var atter en cykelsti mellem Darum og Bramming.
Derudover blev der talt om en rundkørsel ved fra- og tilkørsel fra motortrafikvejen.
Og - så blev det aftalt at punktummerne skulle tilbage på Ll. Darums og St. Darums nye byskilte!

Lokalrådets møde med Teknik og Byggeudvalget den 27.04.21 som foregik her i Darum

Helle Ertmann
Darum Lokalråd