Darum lokalråd har konstitueret sig efter årsmødet

Rådets sammensætning ser sådan ud:

  • Helle Ertmann (formand) - valgt medlem
  • Eva Post Jørgensen (næstformand) - valgt medlem
  • Inger Biltoft (sekretær/referent) - udpeget medlem for Menighedsrådet
  • Erik Husted (kasserer) - udpeget medlem for Darum Kultur-og Fritidscenter
  • Thomas Jensen - valgt medlem
  • Lasse Boesen - valgt medlem
  • Karsten Kristensen - valgt medlem
  • Preben Møller - udpeget medlem for Darum Børneby
  • Udpeget medlem for  Foreninger - ubesat