Esbjerg Kommunes Lokalrådskonference 2023 blev afholdt i Darum

Kommunen havde valgt at lægge deres konference i Darum Kultur- og Fritidscenter

Emnet for konferencen var biodiversitet
Der var blandt andet to givende indlæg om biodiversitet:

  • Fremtidsforsker Birthe Linddal Jeppesen tog fremtidsbrillerne på og fortalte om hvad fremtiden kan bringe i forhold til biodiversitet.
    Se mere om hende på hjemmesiden www.fremtidsforskeren.dk.
  • Jordbrugsteknolog Mikkel Schelde Frederiksen fra Esbjerg Kommune fortalte om hvordan kommunen håndterer biodiversiteten.
    Han gav også ideer til hvad vi kan sætte i værk i de enkelte lokalsamfund.

Hvordan kan vi blive mere biodiverse i Darum?
Darum Lokalråd har ladet sig inspirere af konferencen til at overveje planlægningen af en mindre workshop om emnet.
Som gerne skulle pege frem imod konkrete indsatser her i Darum og give en masse god videndeling.
Herom mere senere!

Årets ildsjælepris
Konferencen begyndte med at borgmester Jesper Frost Rasmussen uddelte årets Ildsjælepris. Den gik til  Johannes Schmidt, formand for Endrup Lokalråd. Han fik prisen for sin meget store indsats for lokalsamfundet gennem rigtig mange år.

Helle Ertmann
Formand for Darum Lokalråd
lokalraad@darum.dk

Lokalrådskonference 2023