Tirsdag den 13. december kl 17.00 i Kirken

Det bliver en stemningsfuld gudstjeneste

Darum Børneby står for Luciaoptoget
Børnebyens 4. klasse går Lucia til indledning og afslutning

Det handler om lys
Luciadag handler om lysets tilbagevenden. Derfor skal vi høre bibeltekster om lys og også synge om lys
Salmerne er valgt efter at være særligt børne- og familievenlige.
Det samme gælder gudstjenestens verighed.