Luciaoptoget søndag 12. december i Darum Kirke er aflyst

Der holdes dog stadig gudstjeneste kl. 10.00

Aflysningen sker som følge af de restriktioner, Darum Børneby er underlagt på grund af Corona.
Skolens 4. klasse skulle deltage i Luciaoptoget.

Ingen restriktioner for Kirken
I skrivende stund er der ikke nye restriktioner for kirken, hvis restriktioner særskilt skal
komme fra Kirkeministeriet.
Derom vil man løbende kunne orientere sig på www.sogn.dk/darum.

Darum Menighedsråd