Meddelelse fra St. Darum Vandværk

Målerudskiftning

De første målere ER udskiftet
Vi er nu færdige med de første ca 125 målere der var brøndmonteret.

Skift af indendørs målere
I næste uge (uge 38) starter vi derfor med de næste ca 150 målere, der alle er monteret indendørs hos forbrugerne.
Der skiftes målere i følgende rækkefølge begyndende med Alsædtægten og så i alfabetisk rækkefølge til og med Kløvborgvej.

Kan montøren få adgang?
Det kræver selvfølgelig at VVS montøren kan få adgang - og at der er nogen hjemme. Hvis montøren ikke træffer nogen hjemme, lægger han en seddel i postkassen med telefonnummer. Så I kan lave en aftale.
Der forsøges også undtagelsesvis installation lørdage og søndage.

Hvem er montøren?

Montøren hedder Kenni Andersen fra Brørup VVS og han træffes på tlf. 40972878.

Får alle skiftet måler?
Bemærk at ikke alle nødvendigvis får skiftet måler. Det kan være, at din måler er af nyere dato og dermed ikke skal skiftes.
Det er dog absolut undtagelsen.

Har du spørgsmål?
Spørgsmål kan rettes til:

NB! Vi fortsætter projektet i 2022 i alfabetisk rækkefølge (gadenavne) indtil alle 500 målere er skiftet.