Børnepasning i Darum

Der er stor mangel på pasningsmuligheder for de 0-2-årige i Darum.

Derfor er Darum Lokalråd og Darum Børneby i samarbejde ved at se på løsninger.

Resultat af undersøgelse
Vi har udsendt en spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af Esbjerg Kommune.
Undersøgelsen pegede på, at mange ønsker deres barn passet i dagpleje og at næsten alle ønsker deres barn passet i Darum.
Undersøgelse af dagtilbudsmuligheder (hele undersøgelsen)

Det videre arbejde
Vi arbejder videre på sagen. Bl.a. har vi inviteret områdeleder Hans Brøchner Jessen fra Esbjerg Kommunes Dagpleje til møde 15. oktober 2021.

Hilsen Darum Børneby og Darum lokalråd