St. Darum Vandværk meddeler

I henhold til vedtægterne, skal generalforsamling afholdes i løbet af februar måned.

Generalforsamling ikke muligt
Med det nuværende forsamlingsforbud er det ikke muligt. Generalforsamlingen afholdes derfor “på den anden side” af Covid-19. Sansynligvis til sommer.
Den siddende bestyrelse fortsætter derfor indtil generalforsamlingen kan gennemføres.

Regnskabet
Regnskabet for 2020 er under udarbejdelse, og revideres (“elektronisk”) af de to interne revisorer her i februar.
Vi vælger pga de særlige omstændigheder at offentliggøre regnskabet her i gruppen. Samt her på darum.dk så snart godkendelsen foreligger.

På bestyrelsens vegne
Peter Boje (kasserer)