Det nyvalgte menighedsråd skal konstitueres

Det sker tirsdag 17. november 2020 kl 16.00 i Sognehuset

De valgte er
Thomas Østergård Andersen, Jan Bjerrum, Rikke Andersen, Ulla Harbo, Anton Nielsen og Birgit Hansen.
Sognepræsten er ”født” medlem af menighedsrådet.

Funktionsperioden
Som bekendt er det nye menighedsråd i Darum valgt for den kommende 4 års periode 2020 – 2024.
Det ny Menighedsråds funktionsperiode begynder første søndag i advent  - det vil sige søndag 29.november  2020.

Efter gældende regler
Det nye menighedsråd skal have konstitueret sig før funktionsperioden. Det sker ved et offentligt menighedsrådsmøde tirsdag den 17.november 2020 kl. 16.00  i Sgnehuset.

Offentliggørelse af sammensætningen
Efter konstitueringen skal menighedsrådets sammensætning offentliggøres. Det skal ske i kirken ved gudstjenesten 1.søndag i advent. Af præsten fra prædikestolen og endvidere på sogn.dk og her på hjemmesiden.

Velkommen til det nye råd.
Vi ser frem til et godt samarbejde, såvel internt som eksternt i sognet.

Hilsen Darum menighedsråd