Darum Lokalråd meddeler

Esbjerg Kommune har taget beslutning om :

”Økonomi-udvalget har på møde d. 20.8.18 besluttet at indstille til Byrådet at der ydes 100 % tilskud til at nedrive tilbygningerne til Kroen, således at den oprindelige kro-bygning fra 1920 bliver stående alene tilbage.

Den tidligere kros kulturhistoriske fortælling for landsbyen vurderes vigtig, da kroen har været et centralt sted i landsbyens liv – også selv om bygningen forfalder og ikke længere fungerer som kro. Endelig er St. Darum en af de landsbyer i Esbjerg Kommune, hvor landsby-kulturmiljøet fremtræder særligt velbevaret. Det anbefales, at kroen så vidt muligt bevares i sin oprindelige form – det vil sige uden tilbygningerne.

Der er indhentet skriftlig fuldmagt fra ejeren til, at kommunen forestår relevante praktiske forhold vedr. nedrivningen.”

Ovenstående er referat fra møde i Økonomiudvalget mandag den 20. august 2018, punkt 5.
Hele referatet kan læses på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

Venlig hilsen
Helle Ertmann
Darum Lokalråd

Billedet stammer fra Slots- og Kulturstyrelsen