Seneste status:

Udvalget havde møde 13. marts

Afventer Esbjerg Kommune
Udvalget venter at høre fra Esbjerg Kommune angående disponeringen af Præstegårdsgrunden. Karsten Degnbol - vores lokale politiker - har lovet at hjælpe til, så processen måske kan fremmes.

Kampagnen “Underværker”
Butiksprojektet har desværre fået afslag fra kampagnen “Underværker” fra Realdania. Projektet lå uden for deres strategi og målsætning.

Kontakt til andre butiksprojekter
Udvalget er i øjeblikket i gang med at etablere kontakt til projekter der ligner Darums. Blandt andet Nim og Tilst. Tanken er, at høre om deres håndtering af finansielle muligheder og kundegrundlag.

Ambassadørerne kommer snart
Som tidligere nævnt vil ambassadørerne komme rundt til byens husstande i løbet af foråret. De kan fortælle om projektet og vil svare på spørgsmål. Udvalget håber, at I vil tage godt imod dem.

Møde med Lokalrådet
Udvalget har haft et møde med Lokalrådet, for at gøre rede for projektets status. Alle var enige om, at Købmandsbutikken har høj status og står højt på ønskelisten for byen. Med den positive opbakning fra lokalbefolkningen, er udvalget sikre på at Darum får en købmand!

Butiksgruppen kan altid kontaktes:

Birgit Hansen
Nørrebyvej 20 St. Darum
birgit.hansen@darum.dk

Christel Buhl
Ørnelundvej 8 St. Darum 
christelbuhl@bbsyd.dk

Erik Husted
Sviegade 30 St. Darum
husted@bbsyd.dk

Birgit Mølgaard
Lambertsdamvej 3 St. Darum
lobo@bbsyd.dk

Thomas Lundgaard Jensen
Li. Darumvej 4 Li. Darum
tlj@ark-kloden.dk

Lasse Boesen
Sviegade 33 Store Darum
baunly@bbsyd.dk