Fra ide til PROJEKT

Butiksgruppen ændrer på rækkefølgen af opgaver

Efter flere års arbejde med etablering af en dagligvarebutik i Darum, har vi i butiksudvalget valgt en
anden rækkefølge i de opgaver der skal løses, før butikken står i Darum.

Det reelle projekt
Vi har været nødt til at ændre vores projekt fra at være en ide og et ønske til at være et reelt projekt. Dette vil gøre vores kommunikation med myndigheder, pengeinstitutter, entreprenører og rådgivere meget mere vægtig.

Etablering af Darum Butikscenter ApS
Derfor er vi nødt til allerede nu at etablere et selskab, Darum Butikscenter ApS. Det gør vi ved at medlemmerne i Butiksgruppen indbetaler for 40.000 kr i anparter. Derved kan vi anmelde Darum Butikscenter ApS til Erhvervsstyrelsen og søge om selvstændigt CVR-nummer. Når selskabet er etableret, vil butiksudvalget blandt anpartshaverne i Butiksudvalget vælge en foreløbig bestyrelse for selskabet. Herefter kan vi etablere en bankforbindelse, ligesom vi kan trække momsen fra på diverse fakturaer.

Lokalplan og grundstykke
Vi forventer lokalplanen på plads i løbet af meget kort tid. Vi er i konstruktiv dialog med menighedsråd/provsti vedrørende erhvervelsen af grundstykket, og vi har rammebetingelserne for samarbejdet med DAGROFA på plads.

Borgermøde i begyndelsen af marts
Butiksudvalget forventer, at der primo marts måned kan afholdes borgermøde, hvor vi præsenterer rammerne for projektet, præsenterer vedtægter for selskabet og det videre perspektiv. Desuden gennemgår vi forløbet og det praktiske med hensyn til køb af anparter, således at alle i Darum kan påbegynde at indbetale de tegnede anparter. Der vil så også blive mulighed for udover at købe anparter at indbetale beløb til støtte for butikken.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Når perioden med salg/køb af anparter er overstået, vil selskabets bestyrelse indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Formålet med den ekstraordinære generalforsamling er valg af den endelige bestyrelse/direktion til gennemførelse af projektet. Således kan alle, der har købt anparter stille op til bestyrelsen og stemme.

På butiksudvalgets vegne
Lasse Boesen
T: 2620 0946
M: baunly@bbsyd.dk

Omtale i JydskeVestkysten 04.02.20