Butiksudvalget fortæller godt nyt

… om den kommende butik

Covid-19 lukkede det hele ned
Det betød at vi i butiksudvalget var nød til at aflyse det planlagte borgermøde i marts måned. Udvalget har dog arbejdet ufortrødent videre.

Nyheder

  • Provstiet har behandlet og godkendt Darum Menighedsråds frasalg af 7000 kvm præstegårdsjord. Et salg betinget af endelig godkendelse i Menighedsrådet og Provstiudvalget.
  • Der er etableret bankforbindelse med Skjern Bank.Der vil blive oprettet to konti. En til indbetaling af anparter. En anden til indbetaling af andre bidrag.
  • Lokalplanen er godkendt af Esbjerg Kommune
  • Selskabet “Darum Butikscenter aps” er registreret
  • Vedtægterne for “Darum Butikscenter aps” er godkendt af en advokat
  • Der er indsamlet 1,9 mill kroner

Samarbejde med Esbjerg Kommune
Vi har været glade for den forståelse og velvilje, vi har mødt hos Esbjerg Kommune.
I lokalplanen (nr. 25-020-0001 Dagligvarebutik i Darum) står der:

“Ved at give mulighed for et lokalcenter i området, kan der skabes grobund for yderligere vækst og udvikling i St.Darum og derigennem sikre byen som et attraktivt sted for bosætning, samtidig med at områdets kulturhistoriske udtryk bevares, ved bebyggelsen indpasses i forhold til den omkringliggende landsby, bebyggelse og landskab”

Nyt borgermøde til september
Vi indkalder snarest til et nyt borgermøde. Det kommer til at ligge medio september. Den nøjagtige dato, kan vi desværre ikke melde ud endnu.  Blandt andet venter vi på, at myndighederne melder ud hvor mange der må forsamles til den tid.

Følg med
Der vil i den nærmeste tid komme presseomtale af borgermødet. Så hold øje hvis I er interesserede. Vi melder ud både på darum.dk og Facebook, hvornår borgermødet afholdes.

Med ønsket om en god sommer
Butiksudvalget

Kontakt:
Lasse Boesen
T: 26 20 09 46
M: baunly@bbsyd.dk