Udvalget har netop haft det første møde i det nye år

Det er derfor igen tid til lidt information fra Butiksudvalget:

  • det ligger nu fast, at butikken i Darum kommer til at ligge på Præstegårdsgrunden
  • indsamlingssøjlen bliver flyttet hurtigst muligt og opdateret
  • der er modtaget ca 13.000 kr fra Darum Børneby
  • salget af kalender og kort med Kurt Hansens smukke motiver har givet 13.000 kr

Tak til alle børn og voksne
Vi er jublende glade for de indsamlede penge og vil gerne sige en stor tak til alle børn og voksne i Darum!

Udvalgsgruppen er fuld af optimisme og arbejdsiver. Vi ser frem til et forhåbentligt rigtig godt nyt år for butiksplanerne.

Vi vil fortsat med passende mellemrum fortælle, når der er nyt fra gruppen. Hvad har gruppen gang i og hvad der løbende skal tages stilling til.

De bedste hilsener
Butiksgruppen

Kontakt til gruppen:
Birgit Hansen

Nørrebyvej 20 St. Darum
birgit.hansen@darum.dk
Christel Buhl
Ørnelundvej 8 St. Darum 
christelbuhl@bbsyd.dk
Erik Husted
Sviegade 30 St. Darum
husted@bbsyd.dk
Birgit Mølgaard
Lambertsdamvej 3 St. Darum
lobo@bbsyd.dk
Thomas Lundgaard Jensen
Li. Darumvej 4 Li. Darum
tlj@ark-kloden.dk
Lasse Boesen
Sviegade 33 Store Darum
baunly@bbsyd.dk