Ingen generalforsamling i februar i år ved Vandværket

Bestyrelsen har derfor valgt at offentliggøre regnskab 2020

Ingen generalforsamling i februar måned
Som tidligere meddelt holder Vandværket ikke generalforsamling i februar måned i år.
I skrivende stund er det ikke klart hvornår vi forventer at kunne indkalde på grund af de gældende restriktioner.
Under alle omstændigheder vil der blive indkaldt med krævet varsel – og via de sædvanlige medier.

Regnskabet offentliggøres her
Regnskabet er nu revideret af både vores eksterne samt interne revisorer. Der mangler de formelle underskrifter men det indhentes senere.
Der foreligger dog skriftlige tilkendegivelser på godkendelsen.

Årsrapport St. Darum Vandværk 2020

Regnskabet er tilfredsstillende - men med underskud
Regnskabet udviser et underskud på 408.427,00 kroner. Hvilket ses som tilfredsstillende i betragtning af de projekter der er gennemført i 2020:

  • 135.658,00 kroner - nyt tag på vandværket
  • 76.359,00 kroner - nyt tagpap på ferskvandstank
  • 257.152,00 kroner - nye råvandsstationer i Sandgadens plantage
  • 120.736,00 kroner - første omgang af målerudskiftning               

Udskiftning af målere
Vandværket er med gennemførsel af disse investeringer, rustet til de kommende år.
Målerudskiftningen er planlagt til at fortsætte de næste 3-4 år  og er lovbestemt. I alt skal der skiftes ca. 500 målere.

Hvis I har spørgsmål?
Har I allerede nu spørgsmål til regnskabet, kan undertegnede kontaktes. Helst via e-mail.
Men du er også velkommen til at gemme eventuelle spørgsmål til den kommende generalforsamling.

Med venlig hilsen
Peter Boje
St. Darum Vandværk

T: 21391997
M:boje@darum.dk