Der er nogle ændringer i forhold til Biblioteksspottet

- placering og åbningstider efter ferien

Spottet er placeret i skolebygningens mellemgang med indgang ud for Darum Kultur- og Fritidscenter og børnehaven.

Åbningstider:
Mandag til torsdag 08:00 - 16:30
Fredag 08:00 - 15:30  

Som det ser ud nu bliver der desværre ingen aftenåbningstid. 
Lokalrådet har fortsat en forventning om at spottet skal flyttes til Darum Købmandsbutik, når den er realiseret.

Læs mere om biblioteksspot på Esbjerg Bibliotekernes hjemmeside
Her kan man også se et billede af, hvordan sådan et spot ser ud!