Butiksudvalget kommer med lidt status på butiksprojektet

Formand for Butiksudvalget Lasse Boesen skriver:

Optimismen i Butiksudvalget er tilbage efter en periode med store udfordringer
De der har fulgt med i dagspressen, har set udmeldinger fra Dagrofa og Landdistrikternes Fællesråd om vigtigheden af at mindre bysamfund har en dagligvarebutik. Synspunkterne har i høj grad mødt politisk opbakning. Begrundelsen er at dagligvarebutikker medvirker til fastholdelse og udvikling i landdistrikter. Det giver i højere grad et land i balance.

I tæt samarbejde med Dagrofa har vi nu fået opstillet en finansieringsplan
Det har ført til politiske initiativer, der betyder at Vækstfonden nu kan medvirke til finansiering af butiksprojekter.  Både Dagrofa og Butiksudvalget har en klar fælles opfattelse af, at det er muligt at få butiksprojektet realiseret.

Tegninger og projektmateriale får vi fra Dagrofa
Dagrofa har selvsagt en kommerciel interesse i, at butiksprojekter kommer op at stå. Ikke bare hos os, men også andre steder. Det har medført at Dagrofa har udarbejdet og betalt for arkitekt- og ingeniørarbejde, der betyder at vi kvit og frit kan få projektmateriale og tegninger til vores butik. En stor post som vi får løftet af vores omkostninger.

Der ER ansøgt om støtte fra statspuljen
De nye støttemuligheder har medført, at vi helt aktuelt har fremsendt ansøgning til statspuljen om støtte på 600.000 kroner.
Med de nye tilskuds- og finansieringsmuligheder har vi en sikker formodning om, at vi kan hente finansiering for yderligere 2,9 millioner kroner i Vækstfonden.

Det arbejder vi på i øjeblikket
Dagrofa har etableret adgang til fonde, som kan være potentielle kreditgivere eller direkte økonomisk støttende. Aktuelt arbejder vi sammen med Dagrofa og Esbjerg Kommunes Landdistriktskonsulent om ansøgning til diverse fonde. En nyskabelse som vi  ikke tidligere kunne gøre brug af, da fonde normalt ikke giver støtte til kommercielle projekter, som vores jo dybest set er.

Vi bobler af optimisme i butiksudvalget
Vi  må konstatere, at vores eksterne finansieringsmuligheder ikke tidligere i projektforløbet har været mere positive. Vi skal naturligvis selv i sognet have samlet penge ind ved salg af anparter. Med tidligere tilkendegivelser in mente tror vi stadig på, at det er muligt. Vi ved godt, at der er gået lang tid. Nogen er fraflyttet sognet - nye er kommet til. Vi ser derfor frem til, at vi snarest kan præsentere det færdige projektforslag med økonomi, selskabsvedtægter og at vi sætter gang i salget af anparter.

Den løbende opbakning til butiksprojektet
Vi konstaterer opbakning i form af flaskeindsamlingen og kalendersalg. Det giver os penge ind på kontoen, som vi i allerhøjeste grad har brug for. TAK for det!

På udvalgets vegne
Lasse Boesen
baunly@bbsyd.dk