Det kommende Menighedsråd er valgt

Orientering fra valgforsamlingen tirsdag den 15. september 2020 i Sognehuset

Der blev afholdt valg til det kommende menighedsråd. Der afholdes valg til nyt menighedsråd i alle landets sogne hvert 4. år.
Valget skal være afgjort i løbet af efteråret for tiltrædelse 1. søndag i advent.

Menighedsrådet 2020 til 2024
Menighedsrådet i Darum består af 6 medlemmer (5 medlemmer pr.1000 indbyggere, der er medlem af folkekirken + 2 valgte stedfortrædere.)

Valget foregik på bedste vis efter de nye regler og resultatet blev følgende:

Menighedsrådet
Thomas Ø. Andersen, Sviegade 4
Rikke Andersen, Sønderbyvej 3
Jan Bjerrum, Sønderbyvej 16
Birgit K. Hansen, Nørrebyvej 20
Ulla Harbo, Sønderbyvej 8
Anton Nielsen, Li. Darumvej 7

Stedfortrædere

Bente Kjøller, Feilbergvej 13 H
Hanne Windfeld, Sandgaden 3

Valgbestyrelsen orienterede om, at der senest 13. oktober 2020 (4 uger efter denne valgaften) kan indgives en kandidatliste og dermed udløses afstemningsvalg.

Tak for en fin og positiv valgmødeaften i sognehuset. Med valg og god opmærksomhed, spørgsmål, drøftelse, snak og munterhed. Dejligt - og så vigtig for vores sogn og landsbyens liv, udvikling og trivsel.

På valgudvalget og menighedsrådets vegne
Birgit Hansen

Hele orienteringen om valgmødet

Billedet: Darum med efterårets varme sensommersol, 2020. Fotograf Birgit K. Hansen