Menighedsrådsarbejde er spændende …

Kom til orienteringsmøde i Sognehuset tirsdag den 9. juni kl. 19.00.

Hvert 4. år er menighedsråd på valg. I Darum består menighedsrådet af 6 personer valgt i sognet, samt præsten som er fast medlem.
På grund af fraflytning med videre indtræder som oftest 2 – 3 nye medlemmer ved hvert valg.

Betydningen af et menighedsråd
Vi ser frem til orienteringsmødet, hvor vi fortæller om menighedsrådets arbejde. Det betyder meget for sognet og landsbyen, at der er et menighedsråd, der varetager kirkelige opgaver. Det er ikke er en selvfølge, at der er både en præst og en velfungerende kirke i sognet.
Det har vi ikke uden et menighedsråd!

Tilmelding nødvendig
Der bydes på smørrebrød, øl/vand og en kop kaffe. Derfor har vi brug for tilmelding senest 8. juni på tlf. 51867876 eller mail: bir-tho@post3.tele.dk

På gensyn
Darum Menighedsråd
Darum Sogn