Nu sker der noget - møde om den kommende købmandsbutik!

Tirsdag den 14. juni kl 19.00 i Darum Kultur- og Fritidscenter

“Det er med stor glæde, at butiksudvalget kan invitere alle til et orienteringsmøde”

Hvad er formålet med mødet?
Tanken er, at der på mødet skal etableres et ejendomsselskab, der ejer bygningerne og inventaret.
Darum skal ikke drive butikken, men stille faciliteter til rådighed for en købmand.

Starttidspunkt for salg af anparter
Forudsætningen for at butikken kan realiseres er, at landsbyen kan bidrage med godt 2 millioner kroner.
Derfor bliver mødet også starttidspunktet for salg af anparter.
Går salget godt, er det muligt at påbegynde byggeriet i slutningen af 2022.

På mødet vil alle relevante forhold blive gennemgået
Der vil blandt andet være indlæg fra Dagrofa og Frøs Sparekasse.

  • Lokalplanen er klar
  • Rammeaftalen i forhold til grundstykket er klar
  • Der er aftaler med Dagrofa
  • Og den eksterne finansiering er forhandlet på plads ikke mindst

Der er meget at byde på i Darum - dejlige fællesfaciliteter, enestående natur og rigtig god geografisk beliggenhed i Esbjerg Kommune.
Der mangler bare en dagligvarebutik for at gøre landsbyen fuldkommen!
På vegne af arbejdsgruppen
Lasse Boesen

Før mødets begyndelse er det muligt at købe kaffe- og kagebilletter til pausen