Der er nu kommet tilladelse til råge-regulering i Sandgadens Plantage

Der er regulering indtil 15. juni.

Allan Hansen fra Darum Jagtforening fortæller, at Danmarks Jægerforbund anbefaler, at rågerne også stresses. Dels for at få  få dem til at flytte. Dels fordi de får færre unger.

Derfor en opfordring til borgerne i Darum
Til dem, der går en tur gennem skoven lyder dette råd: Tag en tyk gren og bank på træerne, der hvor rederne er bygget. Det kan få rågerne til at lette fra rederne. Det kan betyde, at æggene når at blive kolde, så der ikke kommer flere unger.

Se mere om rågen og den lovlige regulering af den

NB! Fuglene på billedet er ikke råger. Billedet er taget af John Frikke.

“I ynglesæsonen er rågerne meget støjende, hvilket kan være stærkt generende i bynære områder. For at reducere antallet af råger i kolonierne, reguleres der årligt cirka 100.000 rågeunger. Desuden opsættes der skræmmemidler såsom gaskanoner på landbrugsafgrøder og golfbaner, hvor rågerne kan udrette store skader i deres søgen efter orm og stankelbenslarver.” (Kilde: Danmarks Jægerforbund)