Darum Lokalråds årsmøde 2018

Se et par udpluk fra referatet her eller læs det fulde referat:

Referat årsmøde 2018 (pdf)
Oversigt over Lokalrådets arbejde 2018 (pdf)

Købmandsbutiksgruppen ved Lasse Boesen
Der bliver muligvis tale om en ændring i forhold til placering af butikken. Der er 2 mulige adresser i spil på nuværende tidspunkt. Begge på Gl. Darumvej. Der hvor indsamlingssøjlen står i dag. Men da grunden ligger meget lavt - hvad kan give problemer – bliver det i stedet overvejet at bygge på grunden ved siden af Præstegården. Butiksgruppen har kontakt til Menighedsrådet, der bestyrer grunden. Der vil medio 2019 blive meldt ud, hvor butikken skal ligge. Derfor er åbning af butikken udskudt til 2. halvår af 2020.

Hele projektet tænkes præsenteret med Lokalplanen i ryggen til august 2019. Efter mødet vil der være en periode med indbetaling til anparter. Herefter indkaldes der til generalforsamling og projektet ruller.

Lejeboliggruppen ved Inger Biltoft
De 14 lejeboliger forventes klare til indflytning til januar 2020. Som noget nyt bliver der også et fælles redskabsrum. Man regner med at de 14 lejere, der bliver de første til at flytte ind, kan få besked herom ca. ½ år før indflytning. Det giver dem tid til at de kan nå at sælge deres hus eller opsige deres lejemål. Hvis du ønsker at blive skrevet op, skal du gå ind på hjemmesiden www.bovia.dk.

Forslag fra Lokalrådet:
Lokalrådet foreslår at Darum – som landsby – søger om optagelse i Nationalpark Vadehavets (NPV) partnerskabsprogram.
Det vil - hvis ansøgningen bliver godkendt af NPV - være den første vadehavslandsby, der bliver partner hos NPV. Det ville betyde en masse god og positiv PR og omtale for byen, spændende arrangementer, tilladelse til at bruge NPVs logo og flag i mange sammenhænge med mere. Partnerskabet er gratis og løber i 2 år, hvorefter der skal genansøges. Det kræver ikke noget af den enkelte borger og NPVs forventninger til partnere bliver allerede opfyldt med Vadehavsdagen og via de to Vadehavsambassadører i byen. Man kan se mere om partnerskabsprogrammet på https://nationalparkvadehavet.dk/udvikling-og-samarbejde/partnerprogram.
Det vedtages til mødet, at Darum skal forsøge at ansøge om partnerskab hos Nationalpark Vadehavet.