Din Forsyning er begyndt at grave et stort regnvandsbassin i Darum

Det anlægges syd for Darum renseanlæg ved Gl. Darumvej

Bassinet kan i alt rumme 38.000 m3, men vil normalt ikke rumme så meget. Der bliver to indløb fra Darum Nørreby og Vesterby. Der bliver udløb i de vandløb, der løber langs 2 af siderne på det nye bassin. Grunden er på omkring 67.000 m2

Hvornår er arbejdet færdigt?
Bassinet forventes færdigt til efteråret 2020

Hvor ligger det?
Det ligger langs grusvejen, som hedder Vesterbyvej fordi den fortsætter ligeud. Der hvor Vesterbyvej i et 90 graders sving går over i Thorsmarksvej. Denne grusvej slår også et 90 graders sving og ender ved Gl. Darumvej overfor Vestertoften.

Bassinet og Esbjerg Kommune
Trods løfter om det modsatte fra Esbjerg Kommune er bassinet betegnet som “Ikke-rekreativ”. Det betyder, at vi ikke får noget som helst “rekreativt” omkring søen.
Lokalrådet havde oprindeligt ønsket en sti rundt om søen med bord-bænkesæt og måske en grill samt en lille P-plads. 

Del af en rute
Til gengæld kommer det til at ligge lige op af grusvejen Vesterbyvej, så man kan gå eller cykle om i Sønderby og langs Sønderbyvej ud til diget. Eller langs Kirkestien ned i byen.
I den anden retning fører grusvejen ned til Gl. Darumvej, hvor man kan komme om til Sviegade eller hen til Kirkestien.

Lokalrådet tænker
At kommunen betegner området som “Ikke-rekreativt”, skal dog ikke afholde Lokalrådet fra at forsøge at få et par bord-bænkesæt opstillet. Hvis vi mener, at det vil være en god ide, når vi ser det færdige bassin.

En fordel ved det “Ikke-rekreative” kan jo være, at fuglene i området tiltrækkes af søen, når der ikke er folk til at skabe uro rundt om den.

Helle Ertmann
Darum Lokalråd

Prospekt over regnvandsbassin