Visionsaften for alle i Darum om Darum

Onsdag 25. august klokken 18.45-21.00 i Darum Kultur- og Fritidscenter

Hvad handler det om?
Darum Lokalråd har forslag til emner, som rådet gerne vil arbejde videre med og se realiseret.
Mange af emnerne kræver dog en større arbejdsindsats, end Lokalrådet er i stand til at yde.
Vi håber at andre end os i Lokalrådet vil brænde for de samme visioner.
Vi vil derfor gerne brede arbejdet og lokaldemokratiet ud, så alle får mulighed for at deltage og dermed sætte sit præg på Darums fremtid.

Program for aftenen:     

 • Kort præsentation af hver vision
 • Gruppearbejde om hvert emne. Man vælger gruppe efter interesse:

1.   Debat og ide-udveksling om visionen
2.   Ideerne nedskrives undervejs på plancher

Visionsforslagene er:

 • Biodiversitet i Darum
 • Udendørs fitness
 • Børnekulturfestival i Darum
 • Høstmarkedet genoptages
 • Et samlet landsbyblad + ungdomsredaktion
 • Ungeråd for 16-23 årige tilknyttet Darum Lokalråd
 • Seniorbofællesskaber
 • Et badested eller badebro
 • Ophold ved Vadehavet - elipsebro
 • Vadehavsfestival og Vadehavsløb
 • Sundhedshus eller sundhedsklinik 2 dage om ugen
 • Stier til at gå, cykle og ride på
 • Julebelysning
 • Trafiksikkerhed i Darum Sogn

Tilmelding ikke nødvendig

Vi glæder os til at se jer
Darum Lokalråd