Så må der igen synges i kirken

Lempelserne gælder nu også gudstjenester og handlinger!

Restriktionerne lempes
Genåbningen og lempelserne på restriktionerne omfatter nu også gudstjenester og kirkelige handlinger!
Det er nu tilladt

  • for 40 personer at være til gudstjeneste i Darum kirke, hvis der synges
  • 50 personer at forsamles på kirkegården
  • 80 personer at være i kirken hvis der ikke synges.

Og - selvfølgelig skal vi synge!
Mange kirkegængere har virkelig manglet det i de sidste 4 måneder. Dem, der måske før anså fællessang som en noget pinlig affære, har måttet erkende, at dens fravær bestemt ikke er ønskværdigt.
Vi glæder os til at synge sammen 3. søndag efter påske den 25. april.
 
Tidsbegrænsningen på gudstjenesten er blevet ophævet
Før corona varede en gudstjeneste gerne 60 minutter. Længere med dåb. Selv om 30 minutter har vist sig at være lige lidt nok, er vi i menighedsrådet opmærksomme på, at 60 minutter til gengæld måske er lige længe nok!
Derfor prøver vi på søndag med en mellemting og arbejder fortsat videre med, at gudstjenesten skal virke tilgængelig (og overkommelig) for flere. Det er vores overbevisning, at dette kan opnås, hvis vi kan få tilladelse til at lave ganske få ændringer i gudstjenestens liturgi (forløb).
 
Vigtigt vedrørende barnedåb
Selv om der nu må være flere til stede i kirken samtidig, har menighedsrådet besluttet, at der fortsat ikke kan holdes barnedåb i forbindelse med en søndagsgudstjeneste. Den beslutning har sin grund i, at det er til dåb, man samler flest mennesker fra forskellige steder i landet. Det virker for risikabelt på nuværende tidspunkt. Hvis I skal planlægge barnedåb, så kan det lade sig gøre i forlængelse af søndagsgudstjenesten eller på en lørdag.

Fordelen ved en særskilt dåbsgudstjeneste er, at det her er dåben, der er i fuldt fokus, og at både salmer, læsninger og prædiken afspejler dette. En dåbsgudstjeneste varer i øvrigt kortere tid end søndagsgudstjenesten. Det kan være en fordel, hvis der er mange børn med.

 

De almindelige krav gælder stadig
Der er stadig krav om, at man skal holde afstand til andre, spritte af og bære mundbind ved ind- og udgang, men ikke under selve gudstjenesten og den kirkelige handling. Retningslinjerne kan ses i deres fulde længde på Kirkeministeriets hjemmeside.

Med venlig hilsen
Darum Menighedsråd