Det annoncerede arrangement “Salmesang med to solister”
den 29. september kl 19.30 er AFLYST.

Tirsdag den 6. oktober kl. 14.00 i Sognehuset
”Åbent sognehus”. Jørgen Engkebølle skulle fortælle om Ældrerådet i Esbjerg Kommune. Arrangementet aflyses.
Tirsdag den 20. oktober kl. 19.30 i Sognehuset
”En sønderbydreng fortæller”, der var arrangeret af Darum Menighedsråd og Darum Sognearkiv må desværre også aflyses. Arrangementet kan forhåbentlig udsættes til et senere tidspunkt.

Corona-krisen spiller ind igen!

Darum Menighedsråd har valgt at aflyse, med baggrund i de øgede restriktioner ifm. Corona-situationen.