Sandgaden Plantages historie er nu synlig for alle

Informationstavler er netop sat op i Plantagen

I et fint samarbejde mellem bestyrelsen for Sandgaden Plantage og Darum Sognearkiv,
er plantagens mangfoldige og lange historie nu tilgængelig for alle.

Fredag eftermiddag blev tre tavler - én ved hver af de største indgange - sat op.
Efter veludført arbejde fik bestyrelsen for plantagen og Sognearkivet en øl sammen.
Og benyttede lejligheden til at takke hinanden for et godt samarbejde.

Tag en tur i plantagen og bliv klogere på historien!