Kommunens strategiske varmeplan sendt i høring

Lokalrådet anbefaler stadig at vente med andre varmeløsninger!

Overordnet varmeplan i hele kommunen i høring
Esbjerg Kommune har vedtaget at sende kommunens nye strategiske varmeplan i høring.
Fremskyndet af de meget dyre naturgaspriser fremkaldt af krigen i Ukraine.

Du finder detaljerede oplysninger om planen på Esbjerg Kommunes hjemmeside

Møde med alle lokalråd
Alle lokalråd er indkaldt til orienteringsmøde med Esbjerg Kommune den 30. august 2022.
Da der er høringsfrist den 9. september 2022 vil der derefter være tid til at udforme et høringssvar.
Lokalrådet vil orientere her på hjemmesiden og på FB efter mødet med Esbjerg Kommune.

Lokalrådet råder stadig til at afvente ift andre varmeløsninger!

Med venlig hilsen
Helle Ertmann
Darum Lokalråd

Varmeplan