I uge 40:

I uge 40 vil kloakarbejdet være i gang på Refshedevej lige nord for krydset til Nørrebyvej til Refshedevej 15 ogSandgaden / Møllebakken.

Entreprenøren forsætter med arbejdet på Refshedevej til og med uge 40. Men starter op på Sandgaden / Møllebakken i uge 39.
Dette arbejde forventes, at vare til  uge 47.

Strækningerne vil være lukket for gennemkørsel ca. 250 m omkring arbejdsområdet.

Kontakt:
Din Forsyning
Jakob Rosenlund Nørremark, Anlægsingeniør
E-mail: jrn@dinforsyning.dk
Direkte: 7474 7223
Mobil: 23495785