Plan & Miljø ved Esbjerg kommune er positive!

Overfor vores ønske om at bygge butik på grunden på Gl. Darumvej ved Kirkestien.

De vil nu gå i gang med at udarbejde kommuneplanændring og lokalplan. Desværre mener de, at sagsbehandlingstiden gør, at det vil tage op mod et lille år, før byggeriet kan påbegyndes.

Derfor er vi nødt til at rykke vores tidsplan
Det betyder, at vi har længere tid til at tegne anpartstilkendegivelser. Vi forventer at pengene først skal indbetales for anparterne i marts-april 2019. Inden da vil vi afholde et borgermøde, hvor det færdige projekt præsenteres.
Det er stadig utrolig vigtigt, at vi når frem til de 3 millioner kr. i anpartstilkendegivelser for at styrke vores relationer i forhold til pengeinstituttet.

Svar på spørgsmål:

  • Firmaer: Det er muligt for firmaer (selvstændige juridiske enheder) at købe og eje anparter og at have stemmeret.
  • Indbetaling i rater: Der arbejdes på, at der kan indbetales til anparterne i rater.
  • Søjlen på Gl. Darumvej og Darum.dk: kommer op i næste uge.
  • Status på anpartstilkendegivelser: 1.650.000 kr

Flyer med yderligere information vil i løbet af kort tid blive husstandsomdelt.
Der vil følge en formular med til anpartstilkendegivelse, hvis I mangler èn.

Venlig hilsen
Butiksgruppen