Sønderbyen ligger i dag i landzone

Esbjerg Kommune foreslår det ændret til byzone i den kommende kommuneplan

Landzone eller byzone?
I Esbjerg Kommunes Forslag til Kommuneplan 2022-2034 fremgår det, at Esbjerg Kommune ønsker at Sønderbyen skal overføres til byzone.Området ligger i dag landzone sydvest for Gl. Darumvej, mens resten af St. Darum er byzone.

Esbjerg Kommune udstykker ikke byggegrunde i landzone, ligesom der på forskellige områder gælder andre regler, bl.a. er ejendomsskatten typisk højere i byzone.

Vil du vide mere?
Vil du vide mere kan du se hele forslaget til Kommuneplanen på Esbjerg Kommunes hjemmeside.
Se forskellen på landzone og byzone på Bolig- og planstyrelsens hjemmeside.

Høringssvar
Der er mulighed for at indgive høringssvar.
Følg linket og du kommer til en formular på kommunens hjemmeside, som du kan bruge til at indgive et høringssvar.
Jo flere høringssvar der er for et standpunkt, jo større er chancen for at det bliver hørt.

Darum Lokalåd ønsker Sønderbyen bevaret som landzone
Darum Lokalråd indsender et høringssvar, hvor vi argumenterer for at bevare Sønderbyen i landzone.

Darum Lokalråd
Helle Ertmann