Flere faciliteter på vej ved Sneum Sluse

Lokalrådene fra Darum og Sneum-Tjæreborg er gået sammen om et projekt ved Sneum Sluse

Hvad er baggrunden?
Et ønske om:

  • at stille flere faciliteter til rådighed ved slusen
  • at optimere og udvide de natur- og kulturoplevelser området byder på
  • at give viden om Vadehavets kultur, natur og historie

Hvad skal der til?

  • to familieshelters
  • et madpakkehus
  • en stormflodssøjle - tegnet af Anders Buus Thomsen, Darum
  • informationstavler
  • en flydebro til ophaling af kajakker og robåde

Hvordan skal det finansieres?
Projektet skal finansieres via fonde, tilskud fra Nationalpark Vadehavet og frivillig arbejdskraft.
Projektet har allerede fået penge bevilget fra Nationalparken og Sneum - Tjæreborg Sognefond

Hvem er med i arbejdsgruppen?
Hvert Lokalråd stiller med tre personer. Fra Darum er det Helle Ertmann (Lokalrådsformand), Jørgen Haubuf (Darum FDF og kajakroer) og Elisabeth M. Rasmussen (Darum Vadehavsgruppe).

En af Nationalparkens konsulenter og Esbjerg Kommunes landdistriktskoordinator er tilknyttet projektet.

Hvornår er projektet så færdigt?
Det ved vi helt ærligt ikke! Forhåbentlig i 2020.
Det er en lang proces og  første del handler om at indhente tilladelser fra blandt andet Kystdirektoratet.
Det er et naturmæssigt følsomt område og der skal mange tilladelser til.
Dernæst er udfaldet afhængigt af økonomisk støtte fra fonde. Den proces er i gang.

Her kan du se en kort beskrivelse af Projekt SNEUM SLUSE (one pager)

Har du lyst til at høre mere?
Du er velkommen til at kontakte Helle Ertmann fra Darum Lokalråd