Tirsdag 20. februar 2024 generalforsamling i St. Darum Vandværk

I Darum Kultur- og Fritidscenter kl 19.00

Dagsordenen er i henhold til vandværkets vedtægter.
Der vil også være fremlæggelse af reviderede vedtægter til godkendelse.

Se mere om Vandværket og vores lokale vandforsyning her på siden

Vel mødt
Bestyrelsen for St. Darum Vandværk

Kontakt:
Jes Højlund (formand)
jes.højlund@darum.dk