Er du vores nye formand & bestyrelsesmedlem i St. Darum Vandværk?

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Vi er i gang med et generationsskifte.
Vi søger derfor nye medlemmer. Hvoraf én meget gerne kan være kandidat til formandsposten.

Hvad er mødefrekvensen?
Når kloaksepareringen er tilendebragt med udgangen af 2019, forventes aktivitetsniveauet i bestyrelsen at falde til normalt niveau.
Det vil sige 4 bestyrelsesmøder årligt. Formandens arbejdsopgaver vil derudover fortrinsvis være kontakt til myndigheder og i begrænset omfang forbrugerne.

Har det din interesse?
Du kan se mere om vandværket her

Du kan også kontakte et af de nuværende bestyrelsesmedlemmerne for at høre mere:

Peter Boje Christensen, Østertoften 37, 6740 Bramming
Tlf. 75179197 / 21391997
boje@darum.dk

Jørgen Kjær Nielsen, Sandgaden 18, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 91 96 / 40 15 91 96
darumvand@bbsyd.dk

Ernricht Husted, Vesterbyvej 5, 6740 Bramming
Tlf. 30 71 33 07 
husted@darum.dk

Rene Kaas, Alsædtægten 7, 6740 Bramming
Tlf. 42479396
rene.kaas@hotmail.com

Frank Agergaard, Darum Kirkesti 14. 6740 Bramming
Tlf. 50 45 78 92
fagergaard@yahoo.dk

St. Darum Vandværk er din lokale leverandør af drikkevand, og ejet af andelshaverne i forsyningsområdet. Der er 528 andelshavere i vores forsyningsområde. Værket leverer ca. 150.000m3 årligt. Kvaliteten i vores vand, der udvindes fra 3 boringer i Sandgadens Plantage er af en formidabel kvalitet.

Vandhane