Den 22. august 2018 blev der afholdt informationsmøde for byens borgere om status på butiksprojektet.

Det var glædeligt, at omkring 200 af byens borgere havde fundet vej til mødet!

Hvordan ser det ud aktuelt?
Aktuelt står vi i den situation at:

  • at der er indgivet forhåndstilsagn om køb af anparter for i alt 1,6 millioner kroner
  • vi har en forhåndsaftale om køb af grundstykke til butikken, på hjørnet af Gl. Darumvej og Kirkestien
  • vi har landinspektørfirmaet ”LandSyd” i gang med udarbejdelse af materiale til lokalplaner for området
  • vi har udarbejdet anlægsbudget, driftsbudget og markedsanalyser
  • DAGROFA støtter projektet, hvilket de ikke ville gøre, hvis der ikke var grundlag for butikken
  • alt indikerer, at der er rigtig gode muligheder for at drive en købmandsbutik i Darum

Grundlaget for købmandsbutikken er et anparts-ejendomsselskab som ejer bygninger og inventar. Ejendomsselskabet udlejer faciliteterne til en professionel købmand.  Vi har et anlægsbudget på 10 millioner kroner inklusiv etablering af et tankanlæg til benzin og diesel.

Læs hele referatet - resume fra borgermøde 22. august 2018

Kære darumborgere … det er nu vi skal ”slå til”
Vi skal fremtidssikre Darum som et fortsat attraktivt bosætningsområde. Butikken er det vi mangler i kæden af tilbud når potentielle huskøbere er på udkik efter bolig. Analyser viser, at indkøbsmuligheder prioriteres højt, når folk er ude at søge i boligmarkedet. En butik i vores lokalområde vil på flere måder have positiv effekt. Sikre højere huspriser og forkorte liggetiderne, give flere børn til børnebyen og dermed også flere brugere til vores fællesfaciliteter og foreninger.

Det er ikke butikken i sig selv men det den skaber!

Med venlig hilsen
fra Butiksudvalget

Formular til anpartstegning finder du her