Lasse Boesen fra Butiksudvalget fortæller:

Indsamlingssøjlen og “smileyen”
Det er kommet butiksudvalget for øre, at nogen mener ”den sure smiley” på indsamlingssøjlen udtrykker en negativ holdning over for dem der allerede har givet tilsagn om støtte til butikken. Sådan har det bestemt aldrig været ment!

Nu er det undertegnede der har påmalet denne ”lidt betænkelige smiley” og hensigten var bare at gøre opmærksom på, at selvom vi har fået tilkendegivelser om et betragteligt beløb, så er målet (og nødvendigt) at vi når 3 millioner kroner. Vi vil opdatere barometeret på indsamlingssøjlen inden årsmødet i lokalrådet, og ved den lejlighed fjerner vi den uheldige figur på indsamlingsbarometeret.

Udarbejdelse af lokalplan
Jeg vil gerne benytte lejligheden til lige at komme med lidt overordnet status på projektet. Vi får til stadighed tilkendegivelser om støtte til projektet. Hvor vi præcist er dags dato skal vi lige have opdateret, men oplysning herom vil komme på indsamlingsbarometeret, og blive oplyst på lokalrådets årsmøde den 11. november.

Vi er i fuld gang med udarbejdelsen af lokalplanen, som vi håber Esbjerg Kommune kan godkende medio 2019. Dette er en forsinkelse af hvad vi oprindeligt havde håbet på.

Og alt det andet …
Vi arbejder desuden med at få etableret bankforbindelse, som forudsætter udarbejdelse af valide anlægs- og driftsbudgetter. Desuden pågår der arbejde omkring såkaldte tekniske forhold, bygninger etc. Der er mange underliggende opgaver i forbindelse med ovennævnte, men jeg synes det går godt fremad og der hersker en god og positiv stemning i butiksudvalget. I butiksudvalget glæder vi os til at informere mere om projektet på lokalrådets årsmøde den 11. november.

På Butiksudvalgets vegne
Lasse Boesen