Projektet Sneum Sluse har fået et stort økonomisk tilskud til at realisere projektet.

SE Vækstpulje har doneret 100.000 kr.

Friluftsprojektet er et samarbejde mellem Sneum-Tjæreborg og Darum Lokalråd.
Formålet er på en bæredygtig måde, at udbygge de eksisterende faciliteter ved Sneum Sluse.

Hvad handler projektet om?
Der skal opstilles familieshelters, et madpakkehus, en stormflodssøjle og en flydebro til ophaling af kajakker og robåde skal etableres.
Derudover skal en masse information fortælle dige- og slusehistorie, om Digesøen, fuglelivet, Vadehavet o.m.m.

Vil du vide mere om projektet?