Ny valgform til menighedsrådsvalg

Orientering om valgforsamlingsmødet den 9. juni 2020 kl. 19.00 i Sognehuset

Ny valgform, hvad betyder det?
I 2020 skal alle menighedsråd afholde valg på en ny måde. Den 15. september kan alle medlemmer af folkekirken deltage i det lokale sogns valgforsamlingsmøde.

Offentligt orienteringsmøde
Mødet skulle have været afholdt 12. maj. På grund af Corona-krisen er det flyttet til 9. juni 2020

Hvorfor er valgformen ændret?
Det overordnede svar er, at den er ændret for at sikre den demokratiske legitimitet i folkekirken. Den nye valgform tager udgangspunkt i, at valg til menighedsråd de allerfleste steder sker som et personvalg ved valgforsamlingen 15. september og ikke længere ved et listevalg. Det minder om formen, som mange kender fra foreningslivet.

Hvad er den vigtigste ændring i den nye valgform?
Det nye er, at der ikke alene opstilles kandidater, men de vælges på dagen for valgforsamlingen. Derfor er der flere krav til måden valget gennemføres på.
Medlemmer til menighedsrådet vælges på en valgforsamling den tredje tirsdag i september, som i år ligger den 15. september 2020. På valgforsamlingen stiller interesserede kandidater op og præsenterer sig selv. Der er mulighed for debat og der stemmes på de enkelte kandidater ved skriftlig hemmelig afstemning.

Hvad skal der ske på mødet 9. juni?
Det offentlige orienteringsmøde skal afholdes sammen med det årlige menighedsmøde. Mødet er offentligt tilgængeligt, og alle interesserede har
adgang til at deltage i mødet. Menighedsrådet skal senest tre uger inden bekendtgøre mødets tid og sted ved gudstjenester, på sognets hjemmeside i og i de lokale aviser.

Fast dagsorden
Orienteringsmødet skal afvikles efter en fastsat dagsorden. Blandt andet skal den indeholde en orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode. Derudover årsregnskab, orientering om og idéer og visioner til det kommende menighedsråds opgaver og budget, regler for menighedsrådsvalget og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet 15. september 2020.

Menighedsrådet byder på et stykke smørrebrød. Tilmelding bekendtgøres senere.

Kontakt:
Formand for Menighedsrådet
Anton Nielsen
T: 75179018

Foto: Thomas Andersen (Darum)