Det sker i Sognehuset den 15. september 2020 kl. 19.00

Mød op og bak op om dit lokale menighedsrådsvalg 2020
- vi har brug for din stemme.

Vil du være med til at gøre en forskel for:

  • lokalsamfundet?
  • fælleskabet i vores sogn?
  • din lokale kirkes liv i fremtiden?

Valgforsamlingen har du mulighed for at stille op til menighedsrådsvalget og blive valgt ind i det lokale menighedsråd.
Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år fra sognet kan deltage, stille op og stemme.

Der vil være kaffe og te på kanden.

Dagsordenen:
1. Velkomst ved formanden for valgbestyrelsen.
2. Valg af dirigent.
3. Formanden for menighedsrådet beskriver menighedsrådets opgaver,
kompetencer og hidtidige arbejde.
4. Opstilling af kandidater til menighedsrådet.
5. Kandidaternes egen præsentation.
6. Debat og mulighed for spørgsmål til kandidaterne.
7. Gennemgang af afstemningsreglerne ved valgbestyrelsen.
8. Skriftlig og hemmelig afstemning.
9. Optælling af stemmer og annoncering af afstemningsresultatet ved
valgbestyrelsen.
10. Valg af stedfortrædere efter samme procedure.
11. Valgbestyrelsen orienterer om resultatet af valgforsamlingen samt om
mulighed for afstemningsvalg og fristen for at indlevere en kandidatliste.
12. Eventuelt.

Med venlig hilsen Darum Menighedsråd

Mere omtale i Sognebladet nr. 3, 2020