Forslag til principper for solceller og vindmøller

Høringsfrist 23. marts 2023

Forslagets formål
Det overordnede formål er at fastlægge principper for, hvordan der kan opstilles solceller og vindmøller i Esbjerg Kommune

Indsend høringssvar!
Alle kan indsende høringssvar om dette vigtige emne. Dette link fører dig til høringsportalen

Fristen for høringsperioden udløber den 23. marts 2023

Forslaget har til formål
Forslagets overordnede formål er at fastlægge principper for, hvordan der kan opstilles solceller og vindmøller i Esbjerg Kommune. Der udpeges på nuværende tidspunkt ikke konkrete arealer, men opstilles overordnede retningslinjer for, hvordan Esbjerg Kommune ønsker at arbejde med vedvarende energianlæg i fremtiden. Planforslaget indeholder derfor principper for:  

  •         I hvilke typer af områder kan anlæggene placeres.
  •         Hvordan anlæggene skal udformes og tilpasses lokaliteten.
  •         Hvordan der skal arbejdes med at skabe lokalt ejerskab og engagement gennem projekter, der giver merværdi til områderne.   
  •         Hvordan ansøgningsrunder skal sikre en mere gennemskuelig proces for borgere og ansøgere.

(Kilde: esbjerg.dk)