Ny cykelrute fra diget og gennem Darum

Flere kan få glæde af de smukke gamle marskgårde i Darum!

Økonomisk støtte
Darum Lokalråds Vadehavsgruppe har netop fået tildelt 10.000 kr fra Nationalpark Vadehavet til etablering af cykelruten - Darum Marskgårde.

Hvad er det for en rute?
Cykelruten skal lede cyklister fra Vestkystruten (cykelrute 1 langs diget) ind omkring Darum og forbi nogen af de mange karakteristiske marskgårde. En rute på ca 5 km.

Målet er at give cyklisterne en kulturhistorisk oplevelse og gøre opmærksom på vores flotte Vadehavslandsby!
Os der bor i byen kan sandelig også få glæde af ruten på cykel eller gåben.

Hvad skal der ske?
Ruten skal markeres med rutepæle og piktogrammer, på samme måde som Darum Kirkesti er markeret. Cykelfolket skal ude ved diget “lokkes” inden om Darum med en informationstavle. Tavlen skal fortælle om ruten, Darum og marskgårdene.

Cykelruten skal optages på officielle cykelkort og cykelsites.

Med det økonomiske tilsagn fra Nationalpark Vadehavet kan Vadehavsgruppen nu arbejde videre med at realisere cykelruten!

Darum lokalråd
Helle Ertmann