Velkommen til cykelruten Darum Marskgårde
Welcome to the cycle route Darum Marsh farms
Willkommen auf der Radroute Darum Wattenmeerfarmen

Cykelruten DARUM MARSKGÅRDE bringer dig ind omkring vadehavslandsbyen, med dens mange karakteristiske marskgårde.
Ruten er ca. 6 km lang.

Undervejs vil du blandt andet passere byens velbevarede gamle præstegård, Darum Kirke der er byens ældste bygning (1100-tallet) og den gamle stråtækte skole. Du kommer også til at cykle et stykke af Darum Kirkesti, en af landets ældste, længste og mest oprindelige kirkestier.

Marskgårdene
I Darum ligger der ca. 50 marskgårde, som i deres antal og tætte beliggenhed ved de store enge er helt unikke.

De typiske “Darumgårde” er fra slutningen af 1700-tallet og midten af 1800-tallet. Mange af bygningerne er bevaret i deres oprindelige karakter med stråtage og er rød - eller hvidkalkede. 

På Gl. Sognevej, på Vesterbyvej og på Sønderbyvej lå enklaverne af gårde tæt. Den enkelte gård havde dog forbindelse til nærliggende marker, som blev brugt til urtegårde og indhegninger til kalve o. lign.

I dag ligger der ind imellem gårdene marker, som bruges til afgrøder eller græsningsarealer. Det giver mulighed for meget smukke udsyn ud over landskabet næsten uanset, hvor man befinder sig i landsbyen.

Mange af de velholdte gårde er bevaringsværdige og flere er præmierede.

Typisk marskgård

En typisk tolænget marskgård i Darum med halvvalme, stråtag og torammede vinduer
(Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen)

Share This