Den 1. august 2015 blev Darum Børneby en realitet. Det første mål som en gruppe initiativrige forældre i børnehave og skole i foråret 2014 havde sat sig, var nået.
Efter dagplejen er børnehaven familiens første møde med institutionslivet. Derfor er det væsentligt for os, at skabe en god start i rolige og trygge rammer.

Dette kan dog ikke stå alene. Vi er optaget af at skabe fysiske og sociale rammer der udfordrer børnene, med det klare formål at sørge for, at hver enkelt barn er bedst mulig i stand til at begynde på sit skoleliv omkring 6-års alderen.

Det kræver, at vi arbejder med børnenes robusthed i form af fysiske og sociale udfordringer. Samt fokuserer på børnenes sprogtilegnelse og evne til at bruge sproget hensigtsmæssigt i forskellige sammenhænge.

Sammenhængen med kravene der mødes i skolen er af allerstørste vigtighed.

I skolen er vi optaget af at skabe synlige læringsmål, og at skabe en kultur, hvor børnene i højere grad end tidligere er i stand til at reflektere over deres læring. Vi ved at der er positiv sammenhæng mellem børnenes syn på sig selv som kapable og dygtige skolebørn og deres trivsel.

Læring og målsætninger kan ikke stå alene, og derfor har vi også en hverdag der blandt andet rummer morgensang for alle hver morgen og forskellige traditioner i løbet af året. Vi har fokus på, at hvert enkelt barn skal have muligheden for at leve op til sit faglige og sociale potentiale.

Vores SFO og Klub støtter børnenes læring. Men det er også fristeder, hvor der er plads til både kreative og rekreative aktiviteter, som i mindre grad er styret af voksne.

Der arbejdes på et styrket samarbejde med foreninger og erhvervsliv, samtidig med at der især i klubregi arrangeres ture og laves arrangementer om aftenen og i weekender.

Darum Børneby
Nørrebyvej 12
Store Darum
6740 Bramming
T: 7616 8285

Mail: darumboerneby@esbjergkommune.dk
Hjemmeside: darumboerneby.esbjergkommune.dk

Darum Børneby består af Børnehaven Bistadet, Darum skole, SFO Skovkanten samt Klub Darum. Alle samlet under fælles ledelse af en leder af Børnebyen samt en afdelingsleder.

Der er  skabt en solid og unik base for at skabe høj faglighed og pædagogisk sammenhæng i barnets liv, fra det begynder i børnehaven og op gennem skole, SFO og klub.

Er der en rød tråd?

Den røde tråd med fokus på trivsel, faglighed og udfordringer for det enkelte barn skabes på baggrund af et tæt tværfagligt samarbejde mellem afdelingerne i Darum Børneby til gavn for det enkelte barns udvikling.

Alle børn, forældre og ansatte vil opleve at blive inviteret ind i et forpligtende fællesskab, hvor læring og sociale kompetencer er bærende elementer i dagligdagen.

Kim B. Nielsen

Tidl. leder af Darum Børneby

Share This