Dialogmøde om veje og fortove i Darum

Dialogmøde om veje og fortove i Darum

Sæt kryds i kalenderen torsdag 4. oktober klokken 19.00 til 21.00 Alle inviteres til møde om landsbyens veje og fortove. Hvordan skal vejene se ud - bump, cykelstriber, 2 minus 1 veje …? Hvordan skal fortovene se ud - ral, græs …? Det er klogt at orientere...
Status på arbejdet for en butik

Status på arbejdet for en butik

Den 22. august 2018 blev der afholdt informationsmøde for byens borgere om status på butiksprojektet. Det var glædeligt, at omkring 200 af byens borgere havde fundet vej til mødet! Hvordan ser det ud aktuelt? Aktuelt står vi i den situation at: at der er indgivet...
Nedrivning af tilbygninger til kroen

Nedrivning af tilbygninger til kroen

Darum Lokalråd meddeler Esbjerg Kommune har taget beslutning om : ”Økonomi-udvalget har på møde d. 20.8.18 besluttet at indstille til Byrådet at der ydes 100 % tilskud til at nedrive tilbygningerne til Kroen, således at den oprindelige kro-bygning fra 1920 bliver...
Borgermøde om butiksplanerne

Borgermøde om butiksplanerne

Butiksudvalget indbyder til et spændende informationsmøde Onsdag den 22. august kl 19.00 i Darum Kultur- og Fritidscenter På mødet vil vi præsentere jer for status og det fremtidige arbejde. Der vil være fokus på økonomi og de muligheder vi ser og arbejder ud fra....
Darum Idéforum

Darum Idéforum

Nu starter en gruppe med fokus på events og de lidt skæve ideer Det er bostedet Helheden sammen med nogle af Darums borgere, der har fået idéen til gruppen, som kalder sig Darum Idéforum. I samarbejde med Lokalrådet starter gruppen som endnu en arbejdsgruppe under...
Fejring af Kirkestien

Fejring af Kirkestien

Glæde og fejring omkring Kirkestien! Så blev Darum Kirkesti fejret på behørig vis ved “genindvielsen” 22. maj 2018. Talerne Formanden for Lokalrådet Helle Ertmann takkede de mange der igennem mange års forberedelse har arbejdet med Kirkestien. Borgmesteren...