Darum-legatet

Jens Peter Christiansens og Hans Oluf Jensen og Anna Kirstine Jensens Fond

Legatets fundats:

“Fondens formål er at yde økonomisk støtte til uddannelse, såvel teoretisk som praktisk, af unge mennesker efter folkeskolen. Ansøgerne, eller deres forældre, skal være bosiddende i Darum sogn. Fondens bestyrelse uddeler legatportioner efter ansøgning. Legatportionernes størrelse fastsættes af bestyrelsen. Legatet tillægges for et år ad gangen, men legatnyderne kan modtage legatet i flere år. Legatet er særeje for modtagerne og kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning. Bekendtgørelse af uddeling af legatportioner skal ske i et eller flere lokale blade efter bestyrelsens beslutning. Ikke uddelte indtægter overføres til det følgende års uddelinger. Spørgsmål om adgang til nydelse af fondens midler kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres af fondsbestyrelsen, hvis beslutninger er endelige.”

Studerende på videregående uddannelser, der er boende i Darum, eller hvis forældre er boende i Darum sogn, har mulighed for at søge studiestøtte i form af legatportioner der uddeles hvert år.

 

Ansøgning for modtagelse af Darum Legatet i 2018 er nu åben.
Ansøgningsfrist er 1. november 2018.
Det eneste gyldige ansøgningsskema er det, der findes her på siden: Ansøgningsskema 2018
Bestyrelsen opfordrer til, at man læser den indledende skrivelse i ansøgningsskemaet grundigt før ansøgning.
Ansøgninger, der ikke følger retningslinjerne i skrivelsen, tages ikke i betragtning.
Vedlæg ikke siden med retningslinjerne, når ansøgningen afleveres – behold den eventuelt, hvis du kommer i tvivl om noget før og efter ansøgning.
I juni-udgaven af sognebladet vil det også være muligt at læse lidt om ansøgningen.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Darum Legatet.

 

 

 

 

Ansøgningerne indsendes til sognepræsten i Darum sogn på nedenstående adresse:

Thea Emilie Laukamp Nielsen
Feilbergvej 15, St. Darum
6740 Bramming
Mærk ansøgningen: “Darumlegatet”

Bestyrelsesmedlemmer:

Thea Emilie Laukamp Nielsen
Helle Ertmann
Kim Bonde Nielsen

 

Fristen for ansøgning om legatportionerne er altid den 1. november. Legatet udbetales enten pr. check, eller via Netbank i løbet af det første kvartal i det efterfølgende år.

Legatmodtagere:

 

 1. Simon Søby Jensen
 2. Pernille Sidelmann Jakobsen
 3. Søren Mangels Hansen
 4. Martin Mangels Hansen
 5. Kathrine Brandsborg Jensen
 6. Anne Louise Dahlstrøm Nielsen
 7. Kent Juul Pedersen
 8. Vibeke Juul Pedersen
 9. Mathias Enevoldsen Lund
 10. Mads Højlund Boesen

På vegne af legatbestyrelsen: Erling Kristensen

 1. Bjarke Vognstrup Fog
 2. Cecilie Vognstrup Fog
 3. Kristine Vognstrup Fog
 4. Mads Højlund Boesen
 5. Martin Mangels Hansen
 6. Mathias Enevoldsen Lund
 7. Rosanna Nordahl Hallgreen

På vegne af legatbestyrelsen: Erling Kristensen

 

 • Pernille S. Jakobsen
 • Pernille Holst
 • Camilla Kulmbach Sørensen
 • Jesper Kierkegaard Jensen
 • Bjarke Vognstrup Fog
 • Thomas Kulmbach Sørensen
 • Camilla Bank Friis
 • Pernille Bank Friis
 • Lasse Højlund Boesen
 • Morten Thygesen Jensen
 • Mads Højlund Boesen
 • Christine Rempt
 • Rikke Gravesen

 

    1. Morten Thygesen Jensen
    2. Lasse Højlund Boesen
    3. Helena Ertmann
    4. Christian Lyck
    5. Ida Enevoldsen
    6. Line Gustavussen
    7. Katja Enevoldsen
    8. Pernille Saack Horsbøl Jessen
    9. Bjarke Vognstrup Fog
  10. Kristine Vognstrup Fog
  11. Pernille Janderup Holst
  12. Hans Christian Lynghøj
  13. Rikke Gravesen
  14. Cecilie Vognstrup Fog
  15. Anne Mette Hee Kaas
  16. Jesper Thygesen Jensen 
  17. Mads Højlund Boesen
  18. Camilla Kulmbach Sørensen.

 

 • Martin N. Nielsen
 • Helena K. Ertmann
 • Josefine Maria Agergaard
 • Martin H. Rasmussen
 • Ellen S. Jensen
 • Flemming B. Poulsen
 • Kasper N. Nielsen
 • Sandra Amalie Jeppesen
 • Anne Mette H. Kaas
 • Signe S. Sørensen
 • Mette S. Sørensen
 • Cecilie V. Fog
 • Bjarke V. Fog
 • Mette H. Stage
 • Jacob J. Pedersen
 • Louise Ingvardsen
 • Anita E. Ingvardsen

   

Share This