Darum Lokalråds logo

Darum Lokalråd

Darum Lokalråd blev oprettet 2013. Rådet består af fem valgte medlemmer og 4 udpegede fra byens foreninger. Lokalrådet er upolitisk
Rådet er bindeled mellem Esbjerg Kommune og lokalsamfundet i Darum.

Darum Lokalråds formål er at bidrage til Darum Sogns udvikling i overensstemmelse med beboernes ønsker. Det gør vi ved at være kontaktled til bl.a. kommunale, regionale og statslige myndigheder.

Se Esbjerg Kommunes politik for nærdemokrati

Darum Lokalråd blev partner med Nationalpark Vadehavet 13. juni 2019. Du kan se partnerprogrammet her.

Nationalpark logo

Efter årsmødet 1. november 2023:

Formand Helle Ertmann
Næstformand Hanne Landbo Christensen
Kasserer Inger Biltoft
Referent Diana Madsen

Medlemmer af lokalrådet
Helle Ertmann (direkte valgt)
Inger Biltoft (direkte valgt)
Diana Madsen (direkte valgt)
Hanne Landbo Christensen (direkte valgt)
En vakant valgt medlem
Darum Kultur- og Fritidscenter (udpeget medlem af DKFCs bestyrelse) 
Aase Sørensen for Darum FDF  (udpeget medlem)
Darum IF (udpeget medlem)
Darum Børneby (udpeget medlem fra Børnebyens bestyrelse)

 

Ønsker du at støtte Lokalrådet økonomisk, kan du indbetale et beløb på kontonummer  5971-1298345
Lokalrådene i Esbjerg Kommune modtager et mindre beløb årligt til afholdelse af møder. Såkaldte kaffepenge.

 

 

 

Vedtægterne er vedtaget på Darum Lokalråds årsmøde den 01.11.23.
De er godkendt af Esbjerg Kommune i november 2023 og er underskrevet af kommunaldirektøren:

Darum lokalråd vedtægter november 2023 (pdf)

 

 

Send en besked til Lokalrådet

11 + 2 =

Share This