Den 12. juni 2019 blev Darum Lokalråd partner i Nationalpark Vadehavet.

Darum Lokalråd

Darum Lokalråds formål er at bidrage til Darum Sogns udvikling i overensstemmelse med beboernes ønsker, hvilket gøres ved at være kontaktled til bl.a. kommunale, regionale og statslige myndigheder. Rådet er upolitisk.

Lokalrådet blev stiftet 26. september 2013. Rådet består af 5 valgte medlemmer og 4 medlemmer udpeget af byens foreninger.
Kontakt til lokalrådet: lokalraad@darum.dk
CVR.nr: 35305289

Send en besked til Lokalrådet

4 + 12 =

Efter årsmødet 2. november 2022:

Formand Helle Ertmann
Næstformand Inger Biltoft
Kasserer Erik Husted
Referent Diana Madsen

Medlemmer af lokalrådet
Eva Post Jørgensen (direkte valgt)
Helle Ertmann (direkte valgt)
Inger Biltoft (direkte valgt)
Diana Madsen (direkte valgt)
Hanne Landbo Christensen (direkte valgt)
Erik Husted for Darum Kultur- og Fritidscenter (udpeget medlem)
Aase Sørensen for Darum FDF  (udpeget medlem)
Wickie Lassen Agdal for Darum IF (udpeget medlem)
Darum Børneby (udpeget medlem fra Børnebyens Bestyrelse)

 

Ønsker du at støtte Lokalrådet økonomisk, kan du indbetale et beløb på kontonummer  5971-1298345
Lokalrådene i Esbjerg Kommune modtager et mindre beløb årligt til afholdelse af møder. Såkaldte kaffepenge.

 

 

 

Vedtægterne er vedtaget på Darum Lokalråds årsmøde den 2.11.22.
De er godkendt af Esbjerg Kommune i december 2022 og er underskrevet af kommunaldirektøren:

Vedtægter Darum Lokalråd 2022

 

vedtaegter-for-darum-lokalraad-2-nov-16

 

Lokalrådet august 2021

Lokalrådet august 2021
Fra venstre bagerste række: Lene Bækdal, Eva Jørgensen, Hanne Landbo, Wicky Agdal, Helle Ertmann, Diana Madsen, Erik Husted
Forreste række fra venstre: Anette Kiggenborg, Inger Biltoft

Share This