Den 12. juni 2019 blev Darum Lokalråd partner i Nationalpark Vadehavet.

Darum Lokalråd

Darum Lokalråds formål er at bidrage til Darum Sogns udvikling i overensstemmelse med beboernes ønsker, hvilket gøres ved at være kontaktled til bl.a. kommunale, regionale og statslige myndigheder. Rådet er upolitisk.

Lokalrådet blev stiftet 26. september 2013. Rådet består af 5 valgte medlemmer og 4 medlemmer udpeget af byens foreninger. Kontakt til lokalrådet: lokalraad@darum.dk
CVR.nr: 35305289

Send en besked til Lokalrådet

2 + 15 =

 

Lokalrådet har konstitueret sig efter årsmødet 20. oktober 2019:

  •  Helle Ertmann (formand), valgt
  •  Eva Post Jørgensen (næstformand), valgt
  •  Inger Biltoft (sekretær), valgt
  •  Kirsten Høegh, valgt
  •  Solvej Ladefoged, valgt
  •  Erik Husted (kasserer), Darum Kultur- og Fritidscenter
  •  Diana Carlsen, Darum Børneby
  •  Anette Kikkenborg, Darum FDF (repræsentant for foreninger)
  • Wicky Lassen Agdal, Darum IF (repræsentant for foreninger)

 

Ønsker du at støtte Lokalrådet økonomisk, kan du indbetale et beløb på kontonummer  5971-1298345

 

 

 

Helle Ertmann

Helle Ertmann

Formand

T: 28349435

Eva Jørgensen

Eva Jørgensen

Næstformand

T: 20899030

Erik Husted

Erik Husted

Kasserer

Inger Biltoft

Inger Biltoft

Referent

Anette Kikkenborg

Anette Kikkenborg

Darum FDF

Wicky Lassen Agdal

Wicky Lassen Agdal

Darum IF + øvrige foreninger

Diana Christine Carlsen

Diana Christine Carlsen

Darum Børneby

 

 

Kirsten Høegh

Kirsten Høegh

Solvej Ladefoged

Solvej Ladefoged

Share This