Darum Lokalråd

Darum Lokalråds formål er at bidrage til Darum Sogns udvikling i overensstemmelse med beboernes ønsker, hvilket gøres ved at være kontaktled til bl.a. kommunale, regionale og statslige myndigheder. Rådet er upolitisk.

Lokalrådet blev stiftet 26. september 2013. Rådet består af 5 valgte medlemmer og 4 medlemmer udpeget af byens foreninger. Kontakt til lokalrådet: lokalraad@darum.dk

Send en besked til Lokalrådet

13 + 4 =

 

 

Lokalrådet 07.12.17

  •  Helle Ertmann (formand), valgt
  •  Eva Post Jørgensen (næstformand), valgt
  •  Lasse Boesen, valgt
  •  Karsten Kristensen, valgt
  •  Thomas Jensen, valgt
  •  Inger Biltoft (sekretær), Darum Menighedsråd
  •  Erik Husted (kasserer), Darum Kultur- og Fritidscenter
  •  Preben Møller, Darum Børneby
  •  Repræsentant for foreninger (ubesat)

Ønsker du at støtte Lokalrådet økonomisk, kan du indbetale et beløb på kontornummer  5971-1298345

 

 

 

Helle Ertmann

Helle Ertmann

Formand

T: 2834 9435

Eva Jørgensen

Eva Jørgensen

Næstformand

T: 2089 9030

Erik Husted

Erik Husted

Kasserer (Repræsentant for Darum Kultur- og Fritidscenter)

T: 4034 2334

Karsten Kristensen

Karsten Kristensen

Referant (valgt medlem)

T: 2728 6090

Thomas Lundgaard Jensen

Thomas Lundgaard Jensen

Valgt medlem

T: 2370 4031

Lasse Boesen

Lasse Boesen

Valgt medlem

T: 2620 0946

Inger Biltoft

Inger Biltoft

Darum Menighedsråd

T: 6178 9518

Per Stæhr Hansen

Per Stæhr Hansen

Foreningsrepræsentant

T: 2298 5962

Peben Møller

Peben Møller

Darum Børneby

T: 5192 9118

Share This