Den 12. juni 2019 blev Darum Lokalråd partner i Nationalpark Vadehavet.

Darum Lokalråd

Darum Lokalråds formål er at bidrage til Darum Sogns udvikling i overensstemmelse med beboernes ønsker, hvilket gøres ved at være kontaktled til bl.a. kommunale, regionale og statslige myndigheder. Rådet er upolitisk.

Lokalrådet blev stiftet 26. september 2013. Rådet består af 5 valgte medlemmer og 4 medlemmer udpeget af byens foreninger. Kontakt til lokalrådet: lokalraad@darum.dk
CVR.nr: 35305289

Send en besked til Lokalrådet

2 + 7 =

Efter årsmødet 25. november 2020:

Formand Helle Ertmann
Næstformand og referent Inger Biltoft
Kasserer Erik Husted

Medlemmer af lokalrådet
Eva Post Jørgensen (direkte valgt)
Helle Ertmann (direkte valgt)
Inger Biltoft (direkte valgt)
Diana Madsen (direkte valgt)
Hanne Landbo Christensen (direkte valgt)
Erik Husted for Darum Kultur- og Fritidscenter (udpeget medlem)
Anette Kikkenborg for Darum FDF (udpeget medlem)
Wickie Lassen Agdal for Darum IF (udpeget medlem)
Tina Melton Schønnemann for Darum Børneby (udpeget medlem)

 

Ønsker du at støtte Lokalrådet økonomisk, kan du indbetale et beløb på kontonummer  5971-1298345
Lokalrådene i Esbjerg Kommune modtager et mindre beløb årligt til afholdelse af møder. Såkaldte kaffepenge.

 

 

 

Helle Ertmann (valgt medlem)

Helle Ertmann (valgt medlem)

Formand

T: 28349435

Inger Biltoft (valgt medlem)

Inger Biltoft (valgt medlem)

Næstformand og referent

Erik Husted (Darum Kultur- og Fritidscenter)

Erik Husted (Darum Kultur- og Fritidscenter)

Kasserer

Wicky Lassen Agdal (Darum IF)

Wicky Lassen Agdal (Darum IF)

Hanne Landbo (valgt medlem)

Diana Christine Madsen (valgt medlem)

Diana Christine Madsen (valgt medlem)

 

 

Tina Melton

Eva Jørgensen (valgt medlem)

Eva Jørgensen (valgt medlem)

T: 20899030

Anette Kikkenborg (Darum FDF)

Anette Kikkenborg (Darum FDF)

Share This