St. Darum Vandværk

St. Darum Vandværk er et andelsselskab.
Den årlige udpumpede mængde er 110.000m3. Heraf leveres ca 1/3 fra Bjøvlund Vandværk. Forbindelsen til Bjøvlund er en såkaldt ringforbindelse. Det betyder at forsyningssikkerheden er intakt ved et eventuelt nedbrud på St. Darum Vandværk. Nedenfor finder du den årlige rapport for vandkvaliteten. Vores vand hører til det bedste (hvis ikke det bedste) i kommunen.


Kontakt:

Formand
Jørgen Kjær Nielsen
Sandgaden 18, 6740 Bramming
T: 75179196/40159196
M: darumvand@bbsyd.dk

Kasserer
Peter Boje Christensen
Østertoften 37, 6740 Bramming
T: 21391997
M: boje@darum.dk

 

Vandhane


Bestyrelsen
Jørgen Kjær Nielsen (formand)
Peter Boje Christensen (kasserer)
Ernricht Husted (driftsansvarlig)
Bernt Jensen
Jes Højlund

Vandværkets bestyrelse er valgt på en generalforsamling.
Den afholdes i februar måned hvert år.

 

Tilsyn
Ernricht Husted
Vesterbyvej 5
6740 Bramming
T: 30713307

 

VVS Installatør
Brørup VVS
Vestre Maltvej 3
6650 Brørup
T: 75382878

Share This