St. Darum Vandværk

Darum Vandværk

St. Darum Vandværk er et andelsselskab.
Den årlige udpumpede mængde er 90.000m3. Heraf leveres ca 1/3 fra Bjøvlund Vandværk. Forbindelsen til Bjøvlund er en såkaldt ringforbindelse. Det betyder at forsyningssikkerheden er intakt ved et eventuelt nedbrud på St. Darum Vandværk. Nedenfor finder du den årlige rapport for vandkvaliteten. Vores vand hører til det bedste (hvis ikke det bedste) i kommunen.

Vandhane


Kontakt:

Formand
Jes Højlund
T: 40345403
M: jes.hojlund@darum.dk

Kasserer
Peter Boje
T: 21391997
M: boje@darum.dk

Tilsyn
Ernricht Husted
T: 30713307
M: husted@darum.dk

 

Der afholdes generalforsamling hvert år i februar måned.

Bestyrelsen 2023:
Jes Højlund
Bernt M Jensen
Ernricht Husted
Jesper Kirkegaard Hundebøl
Peter Boje

Suppleanter:
Lasse Degnbol Høgh
Søren Ladefoged

Vandværkets bestyrelse er valgt på generalforsamlingen i februar 2023.

 

VVS Installatør
Brørup VVS
Vestre Maltvej 3
6650 Brørup
T: 75382878

Share This