Vadehavslandsbyen i dag
Byen er Danmarks arealmæssigt største landsby.
Vadehavslandsbyen ligger i et helt enestående naturområde i marsklandet mellem Esbjerg og Ribe.
Darum ligger i Esbjerg Kommune.

Institutioner
I Darum Nørreby ligger Darum Børneby - børnehave, skole, SFO og ungdomsklub samlet i én institution.
Børnebyen er den eneste af sin art i Esbjerg Kommune.
Der er rige muligheder for leg og aktiviteter i den dejlige omkringliggende natur.
Institutionernes egne hjemmesider.

Kultur- og fritidscenter
Ved siden af Darum Børneby ligger Darum Kultur- og Fritidscenter.
Der er klublokaler, cafeteria, sportshal, mødefaciliteter, fitnesscenter og meget mere.

Den aktive Idrætsforening Darum IF arrangerer sports- og idrætsaktiviteter og den årlige byfest.
Der er et godt og velfungerende sports- og foreningsliv i Darum.

En grøn by
Landsbymiljøet er bevaret. Der er mange smukke gamle marksgårde og bevaringsværdige huse.
De åbne områder mellem bydelene og udkig til marker er et særkende for byen. Der er både udsyn og fornemmelse af plads og højt til himmelen.

Esbjerg Kommune har udarbejdet en “Landsbyplan for St. Darum“.

Historien
Marsklandsbyen mellem Ribe og Esbjerg består af tre adskilte bydele. I ældre tid blev de kaldt grandelag:

  • Nørreby
  • Midtby
  • Sønderby

De tre grander blev adskilt af vand fra Vadehavet, når der var stormflod.
I dag sørger Ribe og Darum-Tjæreborg digerne for, at det ikke længere kan ske.

Hver bydel bestod af en tæt samling gårde og huse.
Gårdene er typiske Darum-gårde med sprossevinduer, valmet stråtag og kalket i rødt eller hvidt.

De tre  bydele udgør Store Darum. Men Darum består også af den gamle landsby Lille Darum og mod øst ligger Darum Mark.
I nærheden af Darum Mark ligger de dejlige naturområder Dammosen og Hollænderskoven.

Navnet Darum
Navnet menes at stamme fra det oldnordiske ord “darr”, der betyder spyd eller spydspids.
Det vil sige “Bopladsen på den spydbladlignende bakkeø”. Det kan være terrænets form, der har givet stedet sit navn.
Darum har været bebygget gennem mange århundreder.

Se kort over Darum på Google Maps eller se mere om Darum Sogn på Wikipedia

Oldtidsfund
Der er gjort mange oldtidsfund i Darum.
Blandt andet af guldbrakteater. En brakteat er et møntlignende hængesmykke fra jernalderen (6. - 7. årh.).
Du kan se brakteaterne på Nationalmuseet. 

Landskabet
Ved diget har du udsyn over Vadehavet mod Fanø og Mandø. Mod nord kigger du ind mod Esbjerg.
Mod syd er det Ribe Domkirke, der fanger blikket. Landsbyen ligger i tæt naboskab til Nationalpark Vadehavet.

Kirken og kirkesti
Sognets ældste hus er Darum kirke. Fra kirken kan man følge den århundrede gamle Darum Kirkesti gennem de tre bydele til den sydligste gård i Sønderby.
Kirken er en smuk romansk middelalderkirke. De ældste bygningsdele er opført omkring 1150-1200.
Tårnet tjente tidligere som sømærke. Se mere om Darum Kirke på Historisk Atlas

U

Fakta om Darum

Areal: 2.252 ha
Indbyggere: cirka 1200
Husstande: 524
Afstande til:

  • Esbjerg 14km
  • Bramming 7km
  • Ribe 16km
Share This