Landsbyen bag diget

Brakteat

Guldbrakteaten
Brakteaten er et af de talrige oldtidsfund fra Darum.
En brakteat er et præget møntlignende hængesmykke fra germansk jernalder (6. - 7. årh.).
Brakteaten befinder sig på Nationalmuseet.  Se mere om arkæologiske fund i lokalområdet.

Hvorfor navnet?
Navnet menes at stamme fra det oldnordiske ord “darr”, der betyder spyd eller spydspids.
Det kan være terrænets form, der har givet stedet sit navn.
Det vil sige “Bopladsen på den spydbladlignende bakkeø”
Sognet ligger på et højdedrag, der som en spydspids strækker sig ud i det lavere liggende eng - og moseområde.
Darum har været bebygget gennem mange århundreder.

Se kort over Darum på Google Maps eller se  mere om Darum Sogn på Wikipedia

Landsbyen i dag
Byen er i dag en af Danmarks arealmæssigt  største landsbyer.
Byen ligger  i  et naturskønt område i marsklandet mellem Esbjerg og Ribe.
Se flere oplysninger om Esbjerg Kommune.

Faktaoplysninger:
Areal 2.252 ha - indbyggere cirka 1300
Afstande til:

  • Esbjerg 14km
  • Bramming 7km
  • Ribe 16km

Institutioner i byen
I Darum Nørreby ligger skolen, hvis legeplads går lige over i et stort og smukt grønt område.
Her er byens øvrige børneinstitutioner også placeret. Der er rige muligheder for at udfolde sig  i den
omkringliggende natur.
Se mere om institutionerne på deres egne hjemmesider.

D100-44-0001-IIKultur-og fritidscenter
Ved siden af skolen ligger Darum Kultur- og Fritidscenter, som rummer en stor idrætshal.
Der er klublokaler og cafeteria.

Den aktive Idrætsforening  arrangerer en lang række sports- og idrætsaktiviteter.
Der er et velfungerende sports- og  foreningsliv i Darum.

D100-16-0339-IIEn grøn by
Landsbymiljøet er bevaret. De åbne områder mellem bydelene og udkig til marker er et særpræg for byen. Der er både udsyn og fornemmelse af ånderum og plads. Den tidligere Bramming Kommune gjorde et stort arbejde for at gøre Darum til en grøn by.

Esbjerg Kommune har udarbejdet en “Landsbyplan for St. Darum“, som du kan hente på Esbjerg Kommunes hjemmeside.

Lidt historie
Marsklandsbyen mellem Ribe og Esbjerg  består af tre adskilte bydele. I  ældre tid blev de kaldt grandelag:

  • Nørreby
  • Midtby
  • Sønderby

Hver bydel bestod af en tæt samling gårde, bolsteder og huse.
Der er i dag  mange velbevarede gårde og huse i gammel byggestil, med sprossevinduer og stråtag.
De er enten rød - eller hvidkalkede.

De tre  bydele udgør Store Darum. Men Darum består også af den gamle landsby Lille Darum og mod øst ligger Darum Mark.
Darum Mark strækker sig til de naturskønne områder Dammosen og Hollænderskoven.

Landskabet
Ved havdiget  har man udsyn over Vadehavet mod Fanø og Mandø. Mod nord kigger man ind mod Esbjerg.
Mod syd er det Ribe domkirke, der fanger blikket. Området er ikke en del af Nationalpark Vadehavet, men er nærmeste nabo.

Ind mod land hæver bakkeøen sig over marsken. Dér  hvor landsbyen ligger. Mod vest ligger Thorsbanke og mod øst Breum banke.

D300-122-212-II

Kirken
Sognets ældste hus er Darum kirke. Fra kirken kan man følge den århundrede gamle kirkesti gennem de tre bydele til den sydligste gård i Sønderby.
Kirken er en smuk sydvestjysk middelalderkirke. De ældste bygningsdele er opført omkring 1150-1200.
Yngst er våbenhuset og tårnet. Tårnet tjente gennem lange tider som sømærke for de skibe, der færdedes på Vadehavet.
Se mere om Darum Kirke på Historisk Atlas

 

 

 

 

 

 

Share This