Institutioner

 

Den kommunale dagpleje
Der er 6 kommunale dagplejere i St. Darum, der er normeret til 4 børn.
Dagplejen arbejder ud fra Esbjerg Kommunes dagtilbudspolitik.

Der bliver arbejdet med læreplaner og kompetenceområder
En gang om ugen er der legestue i Fritidscentret.

Dagligdagen foregår i trygge rammer. Hverdagen og aktiviteter bliver planlagt ud fra børnenes behov.
Dagplejen deltager aktivt i byens arrangementer. For eksempel børnegudstjeneste og børnecenterdag sammen med børnehaven og skolen.

To Christianiacykler giver gode muligheder for at bruge naturen.
Så børnene bliver vant til at færdes i skoven og ved Darum Dige.

 

Børnehaven Bistadet
Børnehaven er en lille hyggelig børnehave. Der er cirka 50 børn og 7 fastansatte.
Børnehaven består af 2 huse: Bihuset og Skovhuset


Med udgangspunkt i et positivt livssyn, er barnet i centrum.
Børnehaven arbejder med en anerkende tilgang, med fokus på kommunikation, dialog og relationer.
“Fri for mobberi” er en fast del af pædagogikken.

Børnehaven har mange traditioner. Blandt andet fastelavnsfest, dimissionsfest for kommende skolebørn, børnecenterdag, familiedag, bedsteforældredag og julefrokost.

Børnehaven Bistadet
Nørrebyvej 12 B
6740 Bramming
T:  7616 8190
M: pep1@esbjergkommune.dk
Leder: Pernille Kruchow Pedersen

 

Darum Skole
Darum Skole er en 0 - 6. klasses skole. Der går 118 elever på skolen og der er 19 ansatte.

Skolen er en helhedsskole. Det betyder at eleverne i indskolingen ( 0 - 3. klasse) går i skole hver dag fra
klokken 08.00 til klokken 13.00.

Skolen er optaget af, at skabe tryghed og trivsel for det enkelte barn. Der er også et tæt formaliseret samarbejde med de øvrige institutioner.

 

Der er fokus på overgangen mellem børnehave og SFO, skole og SFO og SFO og klub.

De fysiske forhold er moderne og tidssvarende. Skolen har investeret i lokaler, inventar, undervisningsmaterialer og en stor legeplads.

Indsatsområderne er:

  • tidlig indsats i forhold til faglige vanskeligheder
  • læseindsats (læsebånd og læsemakkerprojekt)
  • skemalagt motorikundervisning
  • evaluering af  undervisningen
  • styrket AKT-indsats i forhold til inklusion

Der bliver årligt afholdt 4 studieuger, med tid til fordybelse.
Der er også traditioner i forhold til andre institutioner.
Hver dag begynder med fælles morgensang.
Skolen gør flittigt brug af den fantastiske natur omkring Darum.

Efter 6. klasse sendes eleverne til modtagerskolen Bakkevejens Skole  i Bramming.

Darum Skole
Nørrebyvej 12
6740 Bramming
T: 7616 8285
M: darumskole@esbjergkommune.dk

Skoleleder: Kim Bondesen Nielsen
M: kibo@esbjergkommune.dk

 

Darum Skole SFO
SFO´en er rammen om børnenes fritid.
Der er gode fysiske rammer, med mulighed for mange forskellige aktiviteter. Børnenes fantasi og kreativitet bliver styrket. Legen er i centrum.
SFO´en er et rart og trygt sted, hvor børnene har frihed og medbestemmelse over deres eftermiddag.

Darum Skolefritidsordning
Nørrebyvej 12
6740 Bramming
T: 7616 8290

Leder: Hanne Frisgaard
M: hafri@esbjergkommune.dk

 

Klub Darum
Der er cirka 40 medlemmer i fritidsklubben og 25 i ungdomsklubben.
Klubbygningen hænger sammen med skolen og samarbejder med skolen.
I fritidsklubben er der hver dag fastlagt aktiviteter. Et par gange om ugen er der aktiviteter ud af huset.
I ungdomsklubben er der også forskellige aktiviteter og ture.

Klub Darum
Nørrebyvej 12a
6740 Bramming
T: 7616 8066

Leder: Dan Jensen
T: 7616 8065
E: daj1@esbjergkommune.dk

 

Share This