Lokalrådets årsmøde og fælles brunch

Lokalrådets årsmøde og fælles brunch

DU er også inviteret til Darum Lokalråds Årsmøde! Søndag den 11.11.18 kl 11.00 i Darum Kultur- og Fritidscenter I år laver vi et arrangement ud af det:     10.00 Fællesbrunch*     11.00 Oplæg ved formand for Landdistrikternes Fællesråd...
Dialogmøde om veje og fortove i Darum

Dialogmøde om veje og fortove i Darum

Sæt kryds i kalenderen torsdag 4. oktober klokken 19.00 til 21.00 Alle inviteres til møde om landsbyens veje og fortove. Hvordan skal vejene se ud - bump, cykelstriber, 2 minus 1 veje …? Hvordan skal fortovene se ud - ral, græs …? Det er klogt at orientere...
Status på arbejdet for en butik

Status på arbejdet for en butik

Den 22. august 2018 blev der afholdt informationsmøde for byens borgere om status på butiksprojektet. Det var glædeligt, at omkring 200 af byens borgere havde fundet vej til mødet! Hvordan ser det ud aktuelt? Aktuelt står vi i den situation at: at der er indgivet...
Nedrivning af tilbygninger til kroen

Nedrivning af tilbygninger til kroen

Darum Lokalråd meddeler Esbjerg Kommune har taget beslutning om : ”Økonomi-udvalget har på møde d. 20.8.18 besluttet at indstille til Byrådet at der ydes 100 % tilskud til at nedrive tilbygningerne til Kroen, således at den oprindelige kro-bygning fra 1920 bliver...
Borgermøde om butiksplanerne

Borgermøde om butiksplanerne

Butiksudvalget indbyder til et spændende informationsmøde Onsdag den 22. august kl 19.00 i Darum Kultur- og Fritidscenter På mødet vil vi præsentere jer for status og det fremtidige arbejde. Der vil være fokus på økonomi og de muligheder vi ser og arbejder ud fra....