Redaktionelle retningslinjer

Ordet er frit

Almindelige borgere, Lokalråd og andre kan frit og ucensureret give sin mening til kende på darum.dk
Anonyme indlæg optages ikke. Man skal være registreret som bruger og kan kun skrive under eget fulde navn og med en mailadresse, der ikke offentliggøres, men registreres i systemet.
 • Du kan skrive kommentarer til offentliggjorte indlæg
 • Og du kan skrive dit helt eget indlæg

Det betyder i praksis, at:

 • enhver kan frit og ucensureret debattere med hinanden og med Lokalrådet:
  kommentere, kritisere, informere, tilbyde, spørge, stille forslag
 • Lokalråd, foreninger, privatpersoner og redaktion kan svare samt orientere om løst og fast
 • indlæg skal dog af tekniske årsager offentliggøres af redaktionen hvilket sker hurtigst muligt

 

Den gode tone

Vi skal gerne have en hyggelig hjemmeside med en god tone! Det kan dog næppe undgås, at bølgerne vil komme til at skvulpe højt ind imellem. Sådan er det i demokratiske samfund med ytringsfrihed.

Indlæg vil sædvanligvis kun blive korrigeret for eventuelle tekniske problemer.

 

Der vil blive redigeret efter følgende retningslinjer:

 • Indlæg skal primært have relation til livet i og omkring Darum
 • Tekster, illustrationer og video skal overholde dansk lovgivning (straffeloven, injurier, racisme)
 • Indlæg skal forsynes med forfatternavn
 • Meninger/debatindlæg placeres i kategorien debat
 • Indlæg der omhandler andet end arrangementer med offentlig adgang må ikke være af kommerciel (erhvervsmæssig )karakter
 • Indlæg skal præsenteres som ren tekst, der ikke må afvige - hverken i farve, skrifttyper og -størrelser - fra hvad der er gængs på darum.dk
 • Indlæg må ikke indeholde skjult tekst (hvid tekst på hvid baggrund)
 • Tekstindlæg, der opfylder ovennævnte krav, kan ikke afvises

 

Hvem er ansvarlig for indholdet? Hvem kan slette eller rette i hvilke indlæg?

 • Lokalrådet må ikke redigere andres indlæg
 • Webmaster/redaktion må ikke redigere indhold i Lokalrådets indlæg
 • Webmaster/redaktion redigerer (eller bremser) kun indlæg, der er i strid med danske love og/eller disse retningslinjer.

 

Husk hensynet til andres privatliv

 • Fotos af personer offentliggøres KUN hvis billederne overholder god skik for brug af fotos.
 • Når du omtaler andre personer i indlæg og kommentarer må du ikke bruge identificerbare oplysninger som fulde navn, adresse etc.

 

 

Grundlæggende viden om lovgivning

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Omtale af reglerne om at fotografere og offentliggøre billeder online.
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Her kan du se reglerne for hvad du må - og ikke må.
Datatilsynet
Her finder du regler om at offentliggøre billeder online.

 

Redaktionen for darum.dk
15.01.14
[ver. 1.1]

Share This